Wanneer u het festival terrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Heldersfees. Voor uw en onze veiligheid.

ATTENTIE

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Corona maatregelen

Bij griep, verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts vragen wij u thuis te blijven.

Wij verzoeken U een gezondheidsverklaring in te vullen die u vooraf zal worden toegestuurd per mail.

U dient vooraf te reserveren voor de activiteiten

Betaal zoveel mogelijk met PIN of contactloos.

Houd 1.5 meter afstand tot uw medebezoekers en onze medewerkers.

Uw zitplaats wordt aangewezen door één van onze medewerkers (4 stoelen per tafel).

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de beveiliging of de organisatie op.

Er zijn diverse hygiënemaatregelen om bezoekers en medewerkers te beschermen, zoals kuchschermen, desinfectiemiddelen en het veelvuldig schoonmaken van allerlei contactpunten zoals deurklinken, stoelleuningen, wc brillen en kranen.

We hanteren eenrichtingsverkeer.

Het Heldersfees is dit jaar van 6 t/m 9 augustus.

Locatie: Hofmansweide, Hellendoorn.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd
Alcohol en tabakswaren worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar, iedereen tussen de 18 & 25 jaar is daarom verplicht een daarvoor bestemd polsbandje te dragen (verkrijgbaar op vertoon van ID/rijbewijs bij de beveiliging).
Roken in de tent is niet toegestaan, ook niet wanneer bij warmweer de gehele zijkant van de tent open is. De organisatie kan hier een flinke boete voor krijgen.

Op het Heldersfeesis de Nederlandse wetgeving van kracht.

Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.

U dient te allen tijden instructies van organisatie en of beveiligingspersoneel op te volgen, ook als dit zaken betreft welke niet beschreven staan in de huisregels.

Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen en buiten de poorten te nemen

personen gekleed in clubkledingen/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren , zullen worden geweigerd.

Huisdierenworden (om hun eigen bestwil)niet toegelaten.

Het verspreiden van folders,flyersen/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie

Film-, video-drones en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.

Weder verstrekking van alcohol aan minder jarigen is niet toegestaan, bij constateren kan u de toegang tot het festival worden

Op het Heldersfees zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit,dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten

Op het Heldersfeesgelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.Het dreigen en gebruiken vangeweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie,wildplassen, biergooien, etc.worden niet

Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zultu worden overgedragen aan de politie.

Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Tijdens het festival zullen foto’s & video opnamesgemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden.Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterreinonherroepelijkontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van éénof meerdere jaren.

De organisatie wenst u een super gezellig Heldersfees toe.