โ˜นย ๐‡๐ž๐ฅ๐š๐š๐ฌ ๐ ๐ž๐ž๐ง ๐‡๐ž๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐…๐ž๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽย โ˜น

๐‡๐ž๐ฅ๐š๐š๐ฌ ๐ ๐ž๐ž๐ง ๐‡๐ž๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐…๐ž๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ.

2020 zou er uit zien als een topjaar voor deย Oranjevereniging Hellendoorn.
Aankomend weekend 75 Jaar Vrijheid met op 2 mei een groots Bevrijdingsfeest en het traditionele Helders Fees in de laatste week van de bouwvak met ons 65 jaar jubileum!

Maar zoals jullie weten kunnen helaas deze festiviteiten niet doorgaan.
Veiligheid voor alles uiteraard, en volgend jaar zijn we er zeker weer, nog mooier en “grootser” dan ooit.

Maar houdt ons in de gaten! We zullen van ons laten horen, want je denkt toch niet dat wij de laatste week van de bouwvak stil zitten in ons mooie Heldern!